Khác biệt giữa các bản “Attila”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Nguồn gốc ==
{{Chính|Hung Nô}}
 
Theo Nhà sử học [[Nguyễn Hiến Lê]] trong tác phẩm Sử [[Trung Quốc]], thì vào thời kỳ [[nhà Hán]], người [[Hung Nô]] sau khi bị tấn công liên tục từ phía [[Nhà Hán]] đã có sự phân hóa sâu sắc. Nam Hung Nô thì thông hiếu với nhà Hán. Còn Bắc Hung Nô thì bị [[Đậu Hiến]] đánh đuổi qua phía Tây và một hậu quả bất ngờ của công trình dẹp Hung Nô đó của [[nhà Hán]] là đẩy nạn Hung Nô từ đông qua tây.
 
Bị tướng [[Đậu Hiến]] đời vua [[Hán Hòa Đế]] đánh đuổi, Bắc Hung Nô chạy qua phương [[Tây]], xâm chiếm dần dần châu Âu và tới [[thế kỷ thứ 5|thế kỉ thứ V]]. Họ định cư khoảng 420 người ở vùng lãnh thổ mà ngày nay là [[Hungary]], bấy giờ là vùng lân cận phía Đông Bắc Đế quốc [[Tây La Mã]], tuy nhiên số lượng của họ giảm dần do các cuộc tấn công Man rợ. Người [[Hung Nô]] nổi lên khi Attila trở thành [[vua]] của họ, ông là một nhà lãnh đạo quân sự tài ba và được kính trọng. Các sử gia đã đánh giá: ''"Thiền vu kiệt hiệt là Attila (A Đề Lạp) phá tan tành đế quốc [[La Mã]], làm cho [[châu Âu]] chìm đắm trong cảnh hắc ám thời Trung Cổ"''.
 
== Sự nghiệp ==