Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Biểu thời gian lịch sử tự nhiên”

Đã lùi lại sửa đổi 54726876 của 2402:800:6135:4BED:3D48:EA77:8FB1:A283 (thảo luận)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Đã lùi lại sửa đổi 54726876 của 2402:800:6135:4BED:3D48:EA77:8FB1:A283 (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
 
| scale-increment=1.0
| plot-coloygvubbhhhyt72colour=#878772
| from=-13.8
| to=0
 
| title=[[Thời gian biểu sự hình thành của vũ yvgghờitrụ|Biểu thời gian lịch sử tự nhiên]]
 
| bar11-from=-13.799
Người dùng vô danh