Be be nhat

Gia nhập ngày 21 tháng 12 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Tên = TNMN |
Hình = |
Trường học = Trường Bùi |
Mô tả hình = |
Cấp = |
Nơi ở = [[Việt Nam]]|
Giới tính = Nam |
Ngôn ngữ lập trình = [[Java (ngôn ngữ lập trình)|Java]] <br>[[C#]] và [[C++]] <br>[[Pascal (ngôn ngữ lập trình)|Pascal]] |
Màu mắt = |
Màu tóc = |
Ngôn ngữ = [[Tiếng Việt]], [[Tiếng Anh]], |
Thích = |
Nhạc thích = Nhạc gì cũng ok ngoại trừ k-pop |
Màu thích = [[Xanh da trời]] |
Gia nhập = 14:42, ngày 21 tháng 12 năm 2012 (UTC)<br/ >tài khoảng cũ<br/>16:00, ngày 6 tháng 10 năm 2012. (UTC)|
Tổng số sửa đổi = 4,325, 07:24, ngày 10 tháng 7 năm 2016 (UTC) |