逐风天地

Tham gia ngày 6 tháng 12 năm 2013
n
Đã khóa “Thành viên:逐风天地” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (94rain đã đổi Thành viên:Die Chinaman 逐风天地 thành Thành viên:逐风天地 qua đổi hướng (đã tắt đổi hướng): revert vandalism)
n (Đã khóa “Thành viên:逐风天地” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
223.257

lần sửa đổi