Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hướng Nam”

Ok
(Thay đổi này chỉ bổ sung một chút)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Ok)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Theo quy ước trên bản đồ [[địa lý]], '''phía nam''' ở bên dưới, [[hướng Bắc|phía bắc]] ở bên trên, [[hướng Đông|phía đông]] bên tay phải, [[hướng Tây|phía tây]] bên tay trái.
 
Hướng nam là một nơi rất nóng 😏💅
==Tham khảo==
{{Tham khảo|2}}
Người dùng vô danh