Khác biệt giữa các bản “Tổng công ty Đường sắt Việt Nam”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Bộ máy tổ chức==
Tổng Công ty là một doanh nghiệp thuộc sự quản lý của [[Bộ Giao thông Vận tải (Việt Nam)|Bộ Giao thông Vận tải]]. Hiện nay, Tổng giámthư đốcĐảng là ông Vũ Tá Tùng vàủy, chủ tịch hội đồng thành viên là ông Trần NgọcAnh ThànhMinh.<ref name="VNR"/>
===Các đơn vị thành viên===
Dưới đây là danh sách các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại thời điểm thành lập, ban hành theo ''Quyết định 198/QĐ-TTg'' về Tái cơ cấu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ban hành ngày [[21 tháng 1]] năm [[2013]] của [[Thủ tướng Chính phủ]].
* Doanh nghiệp Nhà nước giữ nguyên pháp nhân, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ:
** Công ty TNHHcổ MTV Quản lýphần đường sắt Hà Hải.
** Công ty TNHHcổ MTV Quản lýphần đường sắt Hà Thái.
** Công ty TNHHcổ MTV Quản lýphần đường sắt Yên Lào.
** Công ty TNHHcổ MTV Quản lýphần đường sắt Hà Lạng.
** Công ty TNHHcổ MTV Quản lýphần đường sắt Vĩnh Phú.
** Công ty TNHHcổ MTV Quản lýphần đường sắt Hà Ninh.
** Công ty TNHHcổ MTV Quản lýphần đường sắt Thanh Hoá.
** Công ty TNHHcổ MTV Quản lýphần đường sắt Nghệ Tĩnh.
** Công ty TNHHcổ MTV Quản lýphần đường sắt Quảng Bình.
** Công ty TNHHcổ MTV Quản lýphần đường sắt Bình Trị Thiên.
** Công ty TNHHcổ MTV Quản lýphần đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng. [[Tập tin:Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng.jpeg|nhỏ|trái|270px|Công ty CP Đường sắt [[Quảng Nam - Đà Nẵng]]]]
** Công ty TNHHcổ MTV Quản lýphần đường sắt Nghĩa Bình.
** Công ty TNHHcổ MTV Quản lýphần đường sắt Phú Khánh.
** Công ty TNHHcổ MTV Quản lýphần đường sắt Thuận Hải.
** Công ty TNHHcổ MTV Quản lýphần đường sắt Sài Gòn.
** Công ty TNHHcổ MTVphần Thôngthông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội.
** Công ty TNHHcổ MTVphần Thôngthông tin tín hiệu đường sắt Bắc Giang.
** Công ty TNHHcổ MTVphần Thôngthông tin tín hiệu đường sắt Vinh.
** Công ty TNHHcổ MTVphần Thôngthông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng.
** Công ty TNHHcổ MTVphần Thôngthông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn.
** Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An.
** Công ty TNHH MTV Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội.
3

lần sửa đổi