Khác biệt giữa các bản “Hà Minh Đức”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Cõi học và người thầy (2017)
 
== Giải thưởng, danh hiệu ==
* [[Giải thưởng Nhà nước (Việt Nam)|Giải thưởng nhà nước]] về văn học - nghệ thuật
* [[Huân chương Lao động|Huân chương lao động]] hạng nhất
* [[Giáo sư]] ([[1991]])
* [[Nhà giáo Nhân dân|Nhà giáo nhân dân]] ([[2000]])
* Giải thưởng nhà nước về nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.
* [[Giải thưởng Hồ Chí Minh]] về khoa học xã hội năm 2012.