Khác biệt giữa các bản “Yên Bái (thành phố)”

không có tóm lược sửa đổi
 
Ngày [[12 tháng 12]] năm [[2013]], chuyển 2 [[Nam Cường, thành phố Yên Bái|xã Nam Cường]] và [[Hợp Minh]] thành 2 phường có tên tương ứng.<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-122-NQ-CP-nam-2013-Thanh-lap-phuong-Nam-Cuong-Yen-Bai-vb215907.aspx Nghị quyết 122/NQ-CP năm 2013 Thành lập phường Nam Cường thuộc thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái]</ref>
 
Dự kiến sau năm 2020, thành phố Yên Bái sáp nhập xã Văn Phú vào xã Văn Tiến thành xã Văn Tiến, xã Phúc Lộc vào xã Giới Phiên thành xã Giới Phiên.
 
==Hành chính==