Khác biệt giữa các bản “Hồ Chí Minh”

Từ đó đến nay, thi hài ông được bảo quản trong [[Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh|lăng]] tại [[Hà Nội]], tương tự như đối với thi hài [[Vladimir Ilyich Lenin|Lenin]] ở [[Moskva]].<ref>Việc xây lăng chỉ được khởi sự từ năm [[1973]], tức là 4 năm sau khi ông qua đời. ''Nhớ anh Lê Đức Thọ''.</ref>
 
==HônGia nhânđình và cuộc sống cá nhân==
{{xem thêm|Gia đình Hồ Chí Minh|Nguyễn Sinh Sắc|Tăng Tuyết Minh|Nông Thị Xuân|Đôi dép Bác Hồ}}
 
===Gia đình===
*Cha: [[Nguyễn Sinh Sắc]] (còn gọi là Nguyễn Sinh Huy, người dân còn gọi là Cụ Phó bảng; 1862 – 1929). Ông là con của ông [[Nguyễn Sinh Nhậm]] và bà [[Hà Thị Hy]], là một nho sỹ có tiếng trung vùng, ông đỗ cử nhân năm 1894 và [[Phó bảng]] năm 1901.
*Mẹ: [[Hoàng Thị Loan]] (1868-1901)
*Các anh chị em:
** Chị cả [[Nguyễn Thị Thanh]] (1884 - 1954), có hiệu khác là Bạch Liên nữ sĩ, bà hoạt động tích cực chống Pháp dưới ngọn cờ yêu nước của chí sĩ Phan Bội Châu.
**Anh trai [[Nguyễn Sinh Khiêm]] (1888 – 1950). Ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Giáng (1897-1960) và có với nhau ba người con nhưng đều chết sớm.
===Hôn nhân===
[[Tập tin:Young zengxueming.jpg|nhỏ|trái|150px|Tăng Tuyết Minh]]