Khác biệt giữa các bản “Hồ Chí Minh”

===Gia đình===
*Cha: [[Nguyễn Sinh Sắc]] (còn gọi là Nguyễn Sinh Huy, người dân còn gọi là Cụ Phó bảng; 1862 – 1929). Ông là con của ông [[Nguyễn Sinh Nhậm]] và bà [[Hà Thị Hy]], là một nho sỹ có tiếng trung vùng, ông đỗ cử nhân năm 1894 và [[Phó bảng]] năm 1901.
*Mẹ: [[Hoàng Thị Loan]] (1868-1901). Bà là con của ông [[Hoàng Xuân Đường]] và bà [[Nguyễn Thị Kép]]
*Các anh chị em:
** Chị cả [[Nguyễn Thị Thanh]] (1884 - 1954), có hiệu khác là Bạch Liên nữ sĩ, bà hoạt động tích cực chống Pháp dưới ngọn cờ yêu nước của chí sĩ Phan Bội Châu.