Khác biệt giữa các bản “Bộ đội Biên phòng Việt Nam”

n
* Phòng Quản lý Kinh tế
* Phòng Pháp chế
* '''Bộ Tham mưu'''
* Viện kiểm sát quân sự Bộ đội Biên phòng
** Tham mưu trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Văn Nam (Biên phòng)|Nguyễn Văn Nam]]
* '''Bộ Tham mưu'''
**Phó Tham mưu trưởng: [[Thiếu tướng]] [[Nguyễn Văn Nam (Biên phòng)|Nguyễn Văn Nam]]Thạo
**Phó Tham mưu trưởng: ThiếuĐại tướng Phạm Văn ThạoThái Sơn
**Phó Tham mưu trưởng: Đại tá PhạmHoàng TháiHữu SơnChiến
**Phó Tham mưu trưởng: Đại tá HoàngPhạm HữuXuân ChiếnDiệu
**Phó Tham mưu trưởng: Đại tá PhạmTrương XuânThế DiệuTuân
*Phó Tham mưu trưởng: Đại tá Trương Thế Tuân
*'''Cục Chính trị'''<ref>{{Chú thích web|url = http://www.bienphongvietnam.vn/bd-bien-phong-viet-nam/truyen-thong-bo-doi-bien-phong/201-tt05.html|title = Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng 50 năm xây dựng và trưởng thành}}</ref> Thành lập: [[23]]/[[4]]/[[1959]] ({{số năm theo năm và ngày|1959|4|23}})
**Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Anh Tuấn
**Phó Chủ nhiệm: Thiếu tướng Lê Như Đức
**Phó Chủ nhiệm: Đại tá Văn Ngọc Quế
**Phó Chủ nhiệm: Đại tá Nguyễn Quốc Cường
**Phó Chủ nhiệm: Thượng tá Nguyễn Xuân Bách
* '''Cục Hậu cần'''
**Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Đức Mạnh
**Chính ủy: Đại tá Đồng Ngọc Luân
**Phó Cục trưởng: Đại tá Tạ Đình Khanh
**Phó Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
**Phó Cục trưởng: Đại tá Sa Văn Tâm
* '''Cục Kỹ thuật'''
**Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Đình Quân
**Phó Cục trưởng: Đại tá Trần Văn Tâm
**Phó Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Văn Long
* '''[[Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng Việt Nam|Cục Trinh sát]]''' Thành lập: [[23]]/[[4]]/[[1959]] ({{số năm theo năm và ngày|1959|4|23}})
**Cục trưởng: Thiếu tướng Đoàn Văn Nghĩa
**Phó Cục trưởng: Đại tá Bùi Hồng Thanh
* '''[[Cục Phòng, chống Ma túy và tội phạm]]''' Thành lập: [[28]]/[[1]]/[[2005]] ({{số năm theo năm và ngày|2005|1|28}})
*Trưởng Phòng Trinh Sát :Thượng Tá Trần Hoàng Sa
**Cục trưởng: Thiếu tướng Ngô Thái Dũng
*Phó Trưởng Phòng :Đại Úy Nguyễn Như Anh
**Phó Tham mưuCục trưởng: Đại tá TrươngNguyễn ThếVăn TuânHiệp
* '''[[Cục Phòng, chống Ma túy và tội phạm]]''' Thành lập: [[28]]/[[1]]/[[2005]] ({{số năm theo năm và ngày|2005|1|28}})
**Phó Cục trưởng: ThiếuĐại tướng NgôBùi TháiVăn DũngLua
**Phó Cục trưởng: Đại tá NguyễnĐỗ VănNgọc HiệpCảnh
* '''[[Cục Cửa khẩu Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Cửa khẩu]]:''' Thành lập: [[4]]/[[3]]/[[2009]] ({{số năm theo năm và ngày|2009|3|4}})
*Phó Cục trưởng: Đại tá Bùi Văn Lua
*Phó *Cục trưởng: Đại tá Đỗ NgọcVăn CảnhPhúc
**Phó Cục trưởng: Đại tá Bùi VănAnh LuaTuấn
* Trưởng Phòng Trinh Sát : Đại Úy : Nguyễn Như Anh
**Phó Cục trưởng: Đại tá Đoàn Tòng
* '''[[Cục Cửa khẩu Quân đội nhân dân Việt Nam|Cục Cửa khẩu]]:''' Thành lập: [[4]]/[[3]]/[[2009]] ({{số năm theo năm và ngày|2009|3|4}})
**Phó Cục trưởng: Đại tá Nguyễn VănCông PhúcLực
*Phó Cục trưởng: Đại tá Lê Anh Tuấn
*Phó Cục trưởng: Đại tá Đoàn Tòng
*Phó Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Công Lực
 
=== Đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ đội Biên phòng ===