Khác biệt giữa các bản “Danh sách nhân vật trong truyện Harry Potter”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
=== Khác ===
* Giáo sư [[Nhân viên Hogwarts#Cuthbert Binns|Cuthbert Binns]] môn Lịch sử Pháp thuật
* Myrtle Elizabeth Warren - ma khóc nhè Myrtle
* Ngài Patrick Delaney - Podmore
333

lần sửa đổi