Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
=== Khác ===
* Giáo sư [[Nhân viên Hogwarts#Cuthbert Binns|Cuthbert Binns]] môn Lịch sử Pháp thuật
* Myrtle Elizabeth Warren - ma khóc nhè Myrtle
* Ngài Patrick Delaney - Podmore
297

lần sửa đổi