Khác biệt giữa các bản “Valencia”

không có tóm lược sửa đổi
(using AWB)
image_flag = Flag_of_the_Land_of_Valencia_%28official%29.svg|
image_flag_size = 150 px|
image_coat_of_arms = EscudoEscut de Valencia 2València.svg|
image_coat_of_arms_size = 100px|
image_city_map = Valencia, Spain - location.png|
94

lần sửa đổi