Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Trang mới: “{{Hình chọn lọc {{{1|}}} |hình =Batu Caves Raja islam 1.jpg |ghi chú = Tượng thần Murugan (là con trai của Shiva theo truyền thu…”
{{Hình chọn lọc {{{1|}}}
|hình =Batu Caves Raja islam 1.jpg
|ghi chú = Tượng thần Murugan (là con trai của [[Shiva]] theo truyền thuyết của Ấn Độ giáo) ở lối vào''' [[Động Batu]] '''ở [[Selangor]], Malaysia.
<small>Ảnh: [[commons:user:Rajaislam|Raja Islam]]
</small>
}}