Khác biệt giữa các bản “Tây Hạ Cảnh Tông”

không có tóm lược sửa đổi
| tên đầy đủ =
*Thác Bạt Nguyên Hạo (拓跋元昊) <br>
*Lý Nguyên Hạo (李元昊)<br/>
*Triệu Nguyên Hạo (赵元昊)
| kiểu tên đầy đủ = Tên thật
| tại vị = [[1032]] – [[1048]]<timeline>