Khác biệt giữa các bản “Ỷ Thiên Đồ Long Ký (phim truyền hình 2019)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
=== Minh giáo ===
{| class="wikitable" width="60%"
| width="10%" | '''Diễn viên'''
| width="10%" | '''Vai diễn'''
|-
|<center> Vu Ba </center>
Người dùng vô danh