Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|office = [[Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ]] thứ 65
|image = Colin Powell official Secretary of State photo.jpg
|deputy = [[Richard Armitage (bộ Ngoại giao Hoa Kỳ)]]
|predecessor = [[Madeleine Albright]]
|president = [[George W. Bush]]