Khác biệt giữa các bản “Gia Bình”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Địa lý ==
Huyện Gia Bình có vị trí địa lý:
*Phía bắc giáp huyện [[Quế Võ]] với ranh giới là [[sông Đuống]]
*Phía đông bắc giáp thành phố [[Chí Linh]], tỉnh [[Hải Dương]]
*Phía đông giáp huyện [[Nam Sách]], tỉnh [[Hải Dương]]