Khác biệt giữa các bản “Minh Mạng”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Tháng giêng năm [[Đinh Hợi]] ([[1827]]), Phan Bá Vành quay về đánh chiếm phủ Thiên Trường và phủ Kiến Xương, sau lại về vây quan quân ở chợ Quán. [[Phạm Văn Lý]] và [[Nguyễn Công Trứ]] cho quân tới giải vây, Phan Bá Vành bại trận chạy về căn cứ ở Trà Lũ. Quân [[nhà Nguyễn]] vây đánh, bắt được Phan Bá Vành và 765 thủ hạ.<ref name="ReferenceB">[[Việt Nam sử lược]], bản điện tử, tr. 183.</ref>
 
Trong dân gian vẫn lưu truyền câu hát:
{{Cquote|''"Trên trời có ông sao Tua, Ở làng Minh Giám có vua Ba Vành."''||||}}
 
====='''''Lê Duy Lương'''''=====