Khác biệt giữa các bản “Chữ Mông Cổ”

→‎Chữ Uyghur: Ghenghis Khan -> Thành Cát Tư Hãn ; Mongol -> Mông Cổ
(→‎Chữ Uyghur: Ghenghis Khan -> Thành Cát Tư Hãn ; Mongol -> Mông Cổ)
[[Tập tin:Cinggis qagan.svg|thumb|140px|Genghis Khan bằng chữ truyền thống]]
 
Năm 1204, [[Thành Cát Tư Hãn]] đánh cướp [[Naimans]]. Dù bị bắt nhưng [[Tata Tonga]] vẫn giữ cái dấu đất nước của [[Uyghur]]. Ghenghis[[Thành KhanCát Tư Hãn]] khen ngợi ông trung thành với đất nước rồi cho ông giữ cái dấu tài liệu của MongolMông Cổ và dạy dỗ thái tử. Ông dùng [[Chữ Uyghur cổ |chữ Uyghur]] ghi [[tiếng Mongol]]. Đến lúc này người MongolMông Cổ dùng [[Chữ Uyghur cổ |chữ Uyghur]] ghi tiếng mình. Phe trí thức gọi là "''chữ MongolMông Cổ kiểu Uyghur''". Chữ này có hai kiểu khác:
*Chữ Todo
Năm 1648, người [[Oirat Mongol]] bộ [[Khoshut]] sư [[Zaya Pandita]] sửa chữ viết gây ra chữ Todo. Nó chỉ được dùng ở lộ Thiên Sơn Nam Bắc và vùng [[Volga]].
*Chữ Galik
Năm 1587, người [[Kharchin Mongol]] kẻ dịch [[Ayouxigushen]] sửa chữ viết gây ra chữ Galik thể tỏ tiếng MongolMông Cổ, [[Sanskrit]] và [[Tây Tạng]]. Phe trí thức gọi là chữ MongolMông Cổ cổ điển.
 
==Chữ Phagpa==
7

lần sửa đổi