Khác biệt giữa các bản “Khủng bố”

không có tóm lược sửa đổi
}}
{{multiple image|header=Người khủng bố|align=right| perrow = 1/4 |total_width=400
| image1 = Mohammed Merah.jpg |width1=3000|height1=1973
| image2 = Omar Mateen.jpg|width2=284|height2=320
| image3 = Cho Seung-hui Black and White.jpg |width3=325|height3=421