Khác biệt giữa các bản “Họ người Hoa”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Gia đình người Hoa theo [[chế độ phụ hệ]], nên họ cũng truyền từ cha sang con. (Trường hợp nhận con nuôi, người con đó thường cũng lấy họ người cha nuôi làm họ mình.) Phụ nữ người Hoa không đổi họ mình sau khi kết hôn, ngoại trừ những nơi bị ảnh hưởng phương Tây ở mức độ cao như Hồng Kông. Theo truyền thống, hôn phối của người Hoa là hôn nhân dị tộc, cho nên, người vợ không cùng họ với nhà chồng.<ref>Chinese Society in Singapore, The Study of Chinese Society: Essays, Maurice Freedman, George William Skinner, Stanford University Press, 1979, pp. 133</ref><ref>The Eclectic Magazine of Foreign Literature, Science, and Art, Volume 38; Volume 101, Harry Houdini Collection, John Davis Batchelder Collection, Leavitt, Trow, & Company, 1883 p. 852</ref>
 
Thành ngữ ''lão bá tánh'' ([[wikt:老百姓|老百姓]]; ''nghĩa đen'' "ông chóngười trăm họ") và ''bá tánh'' ([[Wikt:百姓|百姓]], ''nghĩa đen'' "trăm họ") được dùng để chỉ "thường dân", "nhân dân", hoặc "bình dân".
 
==Nguồn gốc các họ người Hoa==