Khác biệt giữa các bản “Twicecoaster: Lane 2”

 
! scope="row"| Album Hàn Quốc ([[Gaon Album Chart|Gaon]])<ref>{{cite web|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=08&hitYear=2017&termGbn=week|title=2017년 08주차 Album Chart|website=Gaon Chart|publisher=Korea Music Content Industry Association|accessdate=March 4, 2017|language=ko}}</ref>
| 1
|-
! scope="row"| Album Đài Loan (Five Music)<ref>{{cite web|url=http://www.5music.com.tw/CDTop.asp?top=2|title=第8 週 統計時間:2017/2/17 - 2017/2/23|website=5music|publisher=Five Music|date=2017|orig-year=8th Week|accessdate=March 4, 2017|language=zh}}
Để truy cập, chọn tuần và năm muốn truy cập ở góc trái bên dưới</ref>
| 1
|-
|}
 
===Bảng xếp hạng cuối năm===
===Year-end charts===
{| class="wikitable sortable plainrowheaders" style="text-align:center;"
|-style="background:linear-gradient(155deg,#FF5FA2, #FCC89B);color:white;"
! scope="row"| Album Hàn Quốc (Gaon)<ref>{{cite web|url=http://gaonchart.co.kr/main/section/chart/album.gaon?nationGbn=T&serviceGbn=&targetTime=2017&hitYear=2017&termGbn=year|title=2017년 Album Chart|website=Gaon Chart|publisher=Korea Music Content Industry Association|accessdate=January 13, 2018|language=ko}}</ref>
| 15
|-}
! scope="row"| Album Đài Loan (Five Music)<ref>{{cite web|url=http://www.5music.com.tw/CDTopyear17003.asp|title=五大Year-end chart: 2017|website=5music|publisher=Five Music|accessdate=February 3, 2017|language=zh}}</ref>
| 6
{{col-end}}