Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Lê Thánh Tông”

(thừa ký tự)
#:{{u|LuanNguyen (M.A)}} Bạn chưa đủ điều kiện bỏ phiếu, vui lòng xem lại quy định, hẹn bạn lần sau. [[User talk:Đông Minh|<span style="background:#FFF600;color:black;border-radius:10px;">&nbsp;Đ Ô N G - M I N H&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:white;border-radius:10px;">[[File:Heart-beat.gif|20px]]</span></sup> 16:39, ngày 6 tháng 8 năm 2019 (UTC)
#::Đã gạch phiếu không hợp lệ, tránh nhầm lẫn — [[User:Mongrangvebet|'''''Møñgζ∀ng√∑ß∃†''''']] ~ [[Thành viên:Mongrangvebet/CAPTCHA|CAPTCHA :))]] 04:55, ngày 7 tháng 8 năm 2019 (UTC)
#{{Đồng ý}}[[Thành viên:Scotchbourbon|Scotchbourbon]] ([[Thảo luận Thành viên:Scotchbourbon|thảo luận]]) 14:32, ngày 8 tháng 8 năm 2019 (UTC)
====Chưa Đồng ý====
#{{OK?}} Nói đến một vị vua như Lê Thánh Tông – triều đại thịnh trị nhất trong lịch sử Việt Nam, thì những việc làm, công trạng trong ba muơi bảy năm cai trị của ông rất nhiều, từ khoa bảng đến chinh phạt nước Chiêm, thơ văn, di sản,... Trong bài hiện đã đề cập một cách tuơng đối đầy đủ về các hoạt động của vua trong thời kỳ trị vì, dựa trên các bộ chính sử như Đại Việt Sử ký toàn thư Bản Kỷ thực lục hay Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục của Quốc sử quán triều Nguyễn, cũng như các sách sử khác của Viện sử học, các nhà nghiên cứu hay sách của tác giả nước ngoài.