Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bá Tòng”

Xóa đổi hướng đến trang Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng
 
(Xóa đổi hướng đến trang Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng)
Thẻ: Xóa đổi hướng
{{trang định hướng}}
#redirect [[Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng]]
'''Nguyễn Bá Tòng''' có thể là:
#redirect *[[Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng]]
*Thiếu tướng [[Nguyễn Bá Tòng (thiếu tướng)|Nguyễn Bá Tòng]], Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, [[Bộ Quốc phòng Việt Nam]]