Khác biệt giữa các bản “VTV3”

Sửa chính tả, Sửa câu cú, Thêm liên kết
(Sửa chính tả, Sửa câu cú, Thêm liên kết)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
(Sửa chính tả, Sửa câu cú, Thêm liên kết)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
| terr avail = Có sẵn
| sat avail = Có sẵn
| sat serv 1 = K+
| sat chan 1 = Kênh 8 (HD)
Kênh 209 (SD)
| sat serv 2 = MobiTV
| sat chan 2 = Kênh 7 (HD)
| sat serv 3 = VTC Digital
| sat chan 3 = Kênh 14 (HD)
| cable avail = Có sẵn
57

lần sửa đổi