Khác biệt giữa các bản “Danh sách màu”

không có tóm lược sửa đổi
(Khthg)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Danh sách màu dùng trên web ==
{| cellpadding=0 border=0 cellspacing=10 style="font-size:10pt; font-family:Courier New,Courier, monospace; border:1px solid #999; padding:2px;"
|
|Tôm
{| cellpadding=1 border=0 cellspacing=0
!colspan=2 style="font-family:Arial, sans-serif"|Theo tông