Khác biệt giữa các bản “VTV3”

Sửa chính tả, Sửa câu cú, Thêm liên kết
(Sửa chính tả, Sửa câu cú, Thêm liên kết)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
(Sửa chính tả, Sửa câu cú, Thêm liên kết)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động sửa đổi từ ứng dụng Android
| sat serv 2 = MobiTV
| sat chan 2 = Kênh 7 (HD)
| sat serv 3 = [[Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam|VTC Digital]]
| sat chan 3 = Kênh 14 (HD)
| cable avail = Có sẵn
57

lần sửa đổi