Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Trang mới: “{{Hình chọn lọc {{{1|}}} |hình =Edzná Campeche.jpg |ghi chú = Di tích của nền''' văn minh Maya''' tại Edzná trên Bán đảo…”
{{Hình chọn lọc {{{1|}}}
|hình =Edzná Campeche.jpg
|ghi chú = Di tích của nền''' [[văn minh Maya]]''' tại Edzná trên [[Bán đảo Yucatán]], Mexico.
<small>Ảnh: [[commons:user:Patrickrichaud|Patrickrichaud]]
</small>
}}