Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:6117:170C:69F0:70D9:FE12:36BF (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Sontranngoc
{{nat fs g player|no=20|pos=FW|name=[[Karim Onisiwo]]|age={{Birth date and age|1992|3|17|df=y}}|caps=4|goals=0|club=[[FSV Mainz 05|Mainz 05]]|clubnat=GER}}
{{nat fs end|background=red}}
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=== Triệu tập gần đây ===