Khác biệt giữa các bản “Tập xác định”

không có tóm lược sửa đổi
(txđ theo ĐN và qui ước)
Trong [[toán học]], Cho hàm số f(x) xác định trên tập D, có nghĩa là với mọi x thuộc tập D thì ta luôn tính được f(x), khi đó D là tập xác định. Trong trường hợp không nói rõ tập xác định thì ta qui ước:'''tập xác định''' (còn gọi là '''miền xác định''') của một [[hàm số]] là [[tập hợp]] các giá trị của [[biến số]] làm cho hàm số đó có nghĩa. Như vậy hàm số sẽ cho một giá trị kết quả cho mọi biến số nằm trong miền xác định này.<ref name=":0" />[[Hình:Codomain2.SVG|right|thumb|280px|Illustration showing ''f'', a function from pink domain ''X'' to blue and yellow codomain ''Y''. The smaller yellow oval inside ''Y'' is the [[Image (mathematics)|image]] of ''f''. Either the image or the codomain also sometimes is called the [[range (mathematics)|range]] of ''f''.]]
Trong [[toán học]], Cho hàm số f(x) xác định trên tập D, có nghĩa là với mọi x thuộc tập D thì ta luôn tính được f(x), khi đó D là tập xác định. Trong trường hợp không nói rõ tập xác định thì ta qui ước:'''tập xác định''' (còn gọi là '''miền xác định''') của một [[hàm số]] là [[tập hợp]] các giá trị của [[biến số]] làm cho hàm số đó có nghĩa. Như vậy hàm số sẽ cho một giá trị kết quả cho mọi biến số nằm trong miền xác định này.<ref name=":0">{{chú thích sách |last=Paley |first=Hiram |authorlink=Hiram Paley |first2=Paul M. |last2=Weichsel |title=A First Course in Abstract Algebra |location=New York |publisher=Holt, Rinehart and Winston |year=1966 |page=16 |isbn= }}</ref>
 
<br />
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh