Khác biệt giữa các bản “Dell”

không có tóm lược sửa đổi
| foundation = [[Austin, Texas]], [[Hoa Kỳ]]<br />4 tháng 11 năm 1984
| founder = [[Michael Dell]]
| location = 1 Dell Way<br />[[Round Rock, Texas]], [[Hoa Kỳ]]<ref>[http://content.dell.com/us/en/corp/about-dell.aspx?c=us&l=en&s=corp Dell Company Profile]. Truy cập 2010-07-28.</ref>
| area_served = Toàn cầu
| key_people = [[Michael Dell|Michael S. Dell]]<br /><small>([[Chủ tịch]] & [[Tổng giám đốc điều hành|CEO]])</small>|[[Elliot Kahn, CFO]]