Khác biệt giữa các bản “Họ người Hoa”

n
##'''Vân''' (妘) (dòng dõi [[Chuyên Húc]]),
##'''Quy''' (媯) (dòng dõi Ngu Thuấn) và
##'''Nhậm''' (妊) (dòng dõi [[Phục Hy]]) hoặc '''Cật''' (姞) (dòng dõi Hoàng Đế)<br/>Một số nguồn cho rằng Cật chứ không phải Nhậm mới là họ cuối cùng trong danh sách này.
#:Một số nguồn cho rằng Cật chứ không phải Nhậm mới là họ cuối cùng trong danh sách này.
:#:Trong các ''tính'' này, chỉ còn Khương và Diêu là còn tồn tại từ thuở mới hình thành đến thời đại ngày nay.
# '''Chiếu chỉ của Hoàng đế''', như họ Quảng (鄺).
# '''Tên nước''': Nhiều quý tộc lẫn bình dân chọn tên nước làm họ mình, vừa biểu thị lòng trung thành, vừa thể hiện tinh thần quốc gia dân tộc. Một số họ dạng này nằm trong những họ phổ biến nhất của người Hoa.