Khác biệt giữa các bản “Georgetown, Guyana”

* [http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=travel&res=9901E7D8163FF935A35751C0A9669C8B63 Article: Guyana's Capital, Tropical Victorian]
{{Thủ đô châu Mỹ}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
 
[[Category:Georgetown, Guyana| ]]
[[Thể loại:Thủ đô Nam Mỹ]]