Khác biệt giữa các bản “Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist”

'''Công ty Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV)''' thành lập ngày 27/8/1992 là liên doanh giữa [[Đài Truyền hình Việt Nam]] (VTV) và [[Tổng công ty Du lịch Sài Gòn|Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist)]]. Đến ngày 08/01/2010 được chuyển đổi thành Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV Co., Ltd) theo quyết định số 55/QĐ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân [[Thành phố Hồ Chí Minh]].
 
SCTV là một doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên tại Việt Nam được [[Thủ tướng|Thủ tướng Chính phủ]] cho phép nghiên cứu, ứng dụng, thiết kế, đầu tư, thi công khai thác mạng [[truyền hình cáp]] hữu tuyến hai chiều (HFC), băng thông rộng, sử dụng đa dịch vụ. Đến nay, SCTV đã có 2223 kênh SCTV tự sản xuất và 3 kênh liên kết, 1 kênh tiêu chuẩn 4K, hợp tác đầu tư sản xuất với [[Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương|Đài truyền hình Bình Dương]] (BTV), [[Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC]], cùng với việc trao đổi bản quyền các kênh nổi tiếng quốc tế như kênh SCTV16.
 
Từ năm 2005, SCTV cũng là công ty đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu, ứng dụng và triển khai thành công dịch vụ truy cập Internet băng thông rộng qua mạng truyền hình cáp với thương hiệu SCTVnet.
Người dùng vô danh