Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhân khẩu Pháp”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|spoken=[[Tiếng Pháp]], [[Tiếng Yiddish]] và [[Tiếng Digan]]
}}
[[Tập tin:Red House School English class.jpg|nhỏ|Với tỉ lệ trung bình 2,.02 đứa trẻ trên 1 người phụ nữ trong suốt đời mình (năm 2008),.<ref name=bilan_2008>{{Chú thích web|url=http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=IP1220&reg_id=0|tiêu đề=Bilan démographique 2008|tên 1=[[Government of France]]|họ 1=[[INSEE]]|ngày truy cập=2009-01-13}} {{fr icon}}</ref> Pháp là quốc gia có khả năng sinh sản cao nhất [[Liên minh châu Âu]].]]
[[Tập tin:France population density 40pc.png|nhỏ]]
 
Vào ngày 1 tháng 1 năm 2010,. 65.447.374 người sống tại [[Pháp|Cộng hòa Pháp]].<ref name=bilan_2009>{{Chú thích web|url=http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1276#inter1|tiêu đề=Bilan démographique 2009|tên 1=[[Government of France]]|họ 1=[[INSEE]]|ngày truy cập=2010-01-19}} {{fr icon}}</ref> 62.793.432 trong số đó sống tại [[chính quốc Pháp|lãnh thổ chính quốc Pháp]],<ref name=metro>{{Chú thích web|url=http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=bilan-demo&page=donnees-detaillees/bilan-demo/pop_age2.htm|tiêu đề=Population totale par sexe et âge au 1er janvier 2010, France métropolitaine|tên 1=[[Government of France]]|họ 1=[[INSEE]]|ngày truy cập=2010-01-19}} {{fr icon}}</ref> còn 2.653.942 người sống tại các lãnh thổ hải ngoại.
 
==Lịch sử dân số tại lãnh thổ chính quốc Pháp==
! Năm!! Dân số!! Năm!! Dân số!! Năm!! Dân số
|-
|50 TCN || 2,.500,.000 || 1806 || 29,.648,.000 || 1896 || 40,.158,.000
|-
|1 || 5,.500,.000 || 1811 || 30,.271,.000 || 1901 || 40,.681,.000
|-
|120 || 7,.200,.000 || 1816 || 30,.573,.000 || 1906 || 41,.067,.000
|-
|400 || 5,.500,.000 || 1821 || 31,.578,.000 || 1911 || 41,.415,.000
|-
|850 || 7,.000,.000 || 1826 || 32,.665,.000 || 1921 || 39,.108,.000
|-
|1226 || 16,.000,.000 || 1831 || 33,.595,.000 || 1926 || 40,.581,.000
|-
|1345 || 20,.200,.000 || 1836 || 34,.293,.000 || 1931 || 41,.524,.000
|-
|1400 || 16,.600,.000 || 1841 || 34,.912,.000 || 1936 || 41,.502,.000
|-
|1457 || 19,.700,.000 || 1846 || 36,.097,.000 || 1946 || 40,.506,.639
|-
|1580 || 20,.000,.000 || 1851 || 36,.472,.000 || 1954 || 42,.777,.162
|-
|1594 || 18,.500,.000 || 1856 || 36,.715,.000 || 1962 || 46,.519,.997
|-
|1600 || 20,.000,.000 || 1861 || 37,.386,.000 || 1968 || 49,.780,.543
|-
|1670 || 18,.000,.000 || 1866 || 38,.067,.000|| 1975 || 52,.655,.864
|-
|1700 || 21,.000,.000 || 1872 || 37,.653,.000 || 1982 || 54,.334,.871
|-
|1715 || 19,.200,.000 || 1876 || 38,.438,.000 || 1990 || 56,.615,.155
|-
|1740 || 24,.600,.000 || 1881 || 39,.239,.000 || 1999 || 58,.518,.395
|-
|1792 || 28,.000,.000 || 1886 || 39,.783,.000|| 2006 || 61,.399,.719
|-
|1801 || 29,.361,.000 || 1891 || 39,.946,.000 || 2010 || 62,.793,.432 (*)<ref name=metro />
|}
 
(*) Chú thích:
* 62,.793,.432 chưa tính những lãnh thổ phụ thuộc.
* 65,.447,.374 đã tính những lãnh thổ phụ thuộc.<ref name=bilan_2009 />
 
== Tham khảo ==
 
==Liên kết ngoài==
* [http://www.migrationinformation.org/datahub/countrydata/country.cfm Inflow of third-country nationals by country of nationality,. by year]
* [http://knowledge.allianz.com/en/globalissues/demographic_change/country_profiles/ Demographic Profile France: Liberté,. Égalité,. Fertilité] - Allianz Knowledge Site,. February 2008
* {{fr icon}} [http://www.incipitblog.com/index.php/2006/05/20/eric-maurin-le-ghetto-francais-enquete-sur-le-separatisme-social-2004/ Audio book (mp3)] - Introduction and first chapter of Éric Maurin's book ''Le ghetto français,. enquête sur le séparatisme social''
* {{fr icon}} [http://www.lexilogos.com/population_communes.htm Population of French communes with more than 2,.000 inhabitants]
* {{fr icon}} [http://seminaire.samizdat.net/article.php3?id_article=129 ''Une question de la seconde génération en France'' - Le rôle de l’école dans la formation d’une identité minoritaire,. par Patrick Simon]
* [http://www.networkeurope.org/feature/france-opens-first-museum-dedicated-to-the-history-of-immigration ''France opens first museum dedicated to the history of immigration''] - Networkeurope.org
* [http://www.worldmapper.org/countrycartograms/carto_fra_and_mco.htm Population cartogram of France]