Khác biệt giữa các bản “Victor Hugo”

[[Tập tin:Victor Hugo-Setting Sun.jpg|nhỏ|phải|250px|''Mặt Trời Lặn'' (1853–1855)]]
[[Tập tin:Victor Hugo-Octopus.jpg|nhỏ|phải|250px|''[[Bạch tuộc]] và những cái xúc tu'' (1866)]]
{{columns-list|2|
* Étude sur Mirabeau (Nghiên cứu về Mirabeau, 1834)
* Littérature et philosophie mêlées (Văn học và triết học trộn lẫn, 1834)