Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|-
|<big>{{flagicon|Venezuela}} [[Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2019|2019]]</big>
|'''<big>Nguyễn Cao KiềuKỳ LoanDuyên</big>'''
|'''<big>[[Quảng Nam Định]]</big>'''
|TBA
|25/10
|
|
Người dùng vô danh