Khác biệt giữa các bản “Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh”

thay đổi về nhân sự BGH trường
(thay đổi về nhân sự BGH trường)
==Ban giám hiệu==
*Hiệu trưởng: PGS. TS. Trần Diệp Tuấn
*Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Châu Ngọc Hoa
*Phó Hiệu trưởng: TS. Ngô Đồng Khanh
*Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Đỗ Văn Dũng
*Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Nguyễn Văn Khôi
*Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Bắc (Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược)
*Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Trần Hùng
*Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Nguyễn VănHoàng KhôiBắc (Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược)
 
==Các đơn vị thành viên==
Người dùng vô danh