Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tháng bảy”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Tháng bảy''' hay '''tháng bẩy'''<ref>Từ điển Tiếng Việt (Từ điển Hoàng Phê), Viện ngôn ngữ học Việt Nam, Nxb Đà Nẵng, 2003.</ref> là tháng thứ bảy theo [[lịch Gregorius]], có 31 ngày.
 
{{Lịch tháng này|tháng=7}}
59

lần sửa đổi