Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Duy Trinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kết thúc 6 = [[20 tháng 4]] năm [[1985]]<br >{{số năm theo năm và ngày |1946|1|6|1985|4|20}}
| chức vụ 7 = Chủ nhiệm [[Ủy ban Kế hoạch nhà nước|Ủy ban Kế hoạch Nhà nước]]
| bắt đầu 7 = tháng 12 năm [[1958]]
| kết thúc 7 = [[28 tháng 1]] năm [[1965]]
| kế nhiệm 7 = [[Nguyễn Côn]]
| địa hạt 7 = [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]]
| phó chức vụ 7 = Phó Chủ nhiệm
| phó viên chức 7 = [[Nguyễn Văn Trân]]
 
| chức vụ 8 = Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
| bắt đầu 8 = tháng 4 năm [[1958]]
| kết thúc 8 = tháng 12 năm [[1958]]
| tiền nhiệm 8 =
| kế nhiệm 8 =