Khác biệt giữa các bản “M249”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|image=[[Tập tin:M249mg.jpg|300px]]
|caption=Một khẩu M249 SAW
|origin={{flag|NATO}}<br />{{flag|Bỉ}}<br />{{flag|Hoa Kỳ}}
|type=[[Súng máy]] hạng nhẹ
|is_ranged=yes
|service=''Xem [[M249#Lịch sử|Lịch sử]]''
|used_by= ''Xem [[M249#Ứng dụng|Ứng dụng]]''
{{flag|NATO}}<br />{{flag|Bỉ}}<br />{{flag|Hoa Kỳ}}<br />{{flag|Canada}}<br />{{flag|Israel}}<br />{{flag|Việt Nam}}
|wars=[[Chiến tranh vùng Vịnh|Chiến tranh vùng vịnh]]<br />[[Chiến tranh Iraq]]<br />[[Nội chiến Iraq (2014 đến nay)]]<br />[[Nội chiến Yemen 2015]]<br />[[Chiến tranh Afghanistan (2001-nay)]]<br />[[Chiến tranh Kosovo]]<br />[[Cuộc chiến Panama - Hoa Kỳ]]<br />[[Chiến tranh Bosnia]]<br />[[Sự can thiệp của Ả rập Xê út ở Yemen]]
|designer= [[FN Minimi]]