Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Duy Trinh”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
| chức vụ 4 = [[Phó Thủ tướng Việt Nam|Phó Thủ tướng Chính phủ]]
| bắt đầu 4 = [[156 tháng 7]] năm [[1960]]
| kết thúc 4 = [[6 tháng 2]] năm [[1980]]<br >{{số năm theo năm và ngày |1960|7|156|1980|2|6}}
 
| chức vụ 5 = Chủ nhiệm [[Bộ Khoa học và Công nghệ (Việt Nam)|Ủy ban Khoa học Nhà nước]]