Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{bài cùng tên|Ulysses (định hướng)}}
{{infobox officeholder 1
| name=Ulysses SimpsonS. Grant
| image=Ulysses S. Grant 1870-1880.jpg
| office=[[Tổng thống Hoa Kỳ|Tổng thống thứ 18 của Hoa Kỳ]]