Khác biệt giữa các bản “Tạp chí khoa học”

Tạo với bản dịch của trang “Scientific journal
(Đổi hướng đến Danh sách tạp chí khoa học)
 
(Tạo với bản dịch của trang “Scientific journal”)
 
 
#đổi [[danh sách tạp chí khoa học]]
[[Tập tin:Nature_cover,_November_4,_1869.jpg|nhỏ| Ảnh bìa của số đầu tiên của ''[[Nature]]'', ngày 4 tháng 11 năm 1869 ]]
Trong xuất bản học thuật, '''tạp chí khoa học''' là một [[Xuất bản phẩm định kỳ|ấn phẩm định kỳ]] nhằm tiếp tục tiến bộ của [[khoa học]], thường là bằng cách báo cáo [[nghiên cứu]] mới.
 
== Nội dung ==
Các bài báo trên các tạp chí khoa học hầu hết được viết bởi các nhà khoa học tích cực như sinh viên, nhà nghiên cứu và giáo sư thay vì các nhà báo chuyên nghiệp. Có hàng ngàn tạp chí khoa học được xuất bản, và nhiều tạp chí khác đã được xuất bản ở nhiều điểm khác nhau trong quá khứ (xem danh sách các tạp chí khoa học ). Hầu hết các tạp chí đều có tính chuyên biệt hóa cao, mặc dù một số tạp chí lâu đời nhất như ''[[Nature]]'' xuất bản các bài viết và bài báo khoa học trên một loạt các lĩnh vực khoa học. Tạp chí khoa học chứa các bài báo đã được bình duyệt, trong nỗ lực đảm bảo rằng các bài viết đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và giá trị khoa học của tạp chí. Mặc dù các tạp chí khoa học rất giống với [[Chuyên viên|các]] [[tạp chí]] [[Chuyên viên|chuyên nghiệp]], nhưng chúng thực sự khá khác nhau. Các vấn đề của một tạp chí khoa học hiếm khi được đọc một cách tình cờ, như người ta sẽ đọc một tạp chí. Việc công bố kết quả nghiên cứu là một phần thiết yếu của [[phương pháp khoa học]] . Nếu họ đang mô tả các thí nghiệm hoặc tính toán, họ phải cung cấp đủ chi tiết để một nhà nghiên cứu độc lập có thể lặp lại thí nghiệm hoặc tính toán để xác minh kết quả. Mỗi bài báo như vậy trở thành một phần của hồ sơ khoa học vĩnh viễn.
 
== Tài liệu tham khảo ==
{{Tham khảo}}{{refbegin}}
* A.J. Meadows, ed. The Scientific Journal. London : Aslib, c1979. {{ISBN|0-85142-118-0}}
* R.E. Abel et al. "Scholarly Publishing: Books Journals, Publishers, and Libraries in the Twentieth Century" N.Y.: Wiley, 2002. {{ISBN|0-471-21929-0}}
* D.W. King et al. "Scientific Journals in the United States: their Production, Use, and Economics. Stroudsberg, PA: Hutchinson-Ross, 1981 {{ISBN|0-87933-380-4}}
{{refend}}
 
== Liên kết ngoài ==
 
[[Thể loại:Truyền thông kỹ thuật]]
[[Thể loại:Tập san khoa học]]