Khác biệt giữa các bản “Sơn Tây (huyện)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | huyện
| tên = Sơn Tây
| vùng = [[Duyên hải Nam Trung Bộ]]
| tỉnh = [[Quảng Ngãi]]
| trụ sở UBND = [[Sơn Dung]]
| hành chính = 9 xã
| thời điểm dân số = 2019