Khác biệt giữa các bản “Sơn Tịnh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ngày [[12 tháng 12]] năm [[2013]], chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Sơn Tịnh (sau chuyển thành phường Trương Quang Trọng) và 9 xã Tịnh Ấn Tây, Tịnh Ấn Đông, Tịnh An, Tịnh Long, Tịnh Châu, Tịnh Thiện, Tịnh Khê, Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ về thành phố Quảng Ngãi quản lý, huyện Sơn Tịnh còn lại 11 [[xã]].<ref name="cpp" />
==Hành chính==
Huyện Sơn Tịnh có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 11 xã: [[Tịnh Bắc]], [[Tịnh Bình]], [[Tịnh Đông]], [[Tịnh Giang]], [[Tịnh Hà]] (huyện lỵ), [[Tịnh Hiệp]], [[Tịnh Minh]], [[Tịnh Phong]], [[Tịnh Sơn]], [[Tịnh Thọ]], [[Tịnh Trà]].
 
==Kinh tế==