Khác biệt giữa các bản “Sơn Tịnh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| vùng = [[Duyên hải Nam Trung Bộ]]
| tỉnh = [[Quảng Ngãi]]
| huyện lỵ = xã [[Tịnh Hà]]
| diện tích = 243,41km<sup>2</sup>
| thời điểm dân số = 2013