Khác biệt giữa các bản “Sơn Tịnh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Huyện có tuyến [[quốc lộ 24B]] đi cảng Sa Kỳ. Có Quốc lộ 1A đi ngang qua tỉnh và đang mở tuyến đường cao tốc mới nối liền Dung Quất với Sa Huỳnh
 
==Danh nhân gốc Sơn Tịnh==
*[[Nguyễn Chánh]] (sinh năm 1914, quê xã Tịnh Hà) vào Đảng cộng sản Đông Dương năm 17 tuổi. Ông từng là Bí thư liên tỉnh Nghĩa – Bình – Phú (Quảng Ngãi – Bình Định – Phú Yên).
*Nguyễn Chức, [[Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam]], Nguyên Phó tư lệnh Quân khu 5 <ref>{{Chú thích web|url = http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_khu_5,_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam#Ph.C3.B3_T.C6.B0_l.E1.BB.87nh_qua_c.C3.A1c_th.E1.BB.9Di_k.E1.BB.B3|title = Quân khu 5, Quân đội nhân dân Việt Nam }}</ref>