Khác biệt giữa các bản “Hà Trung”

không có tóm lược sửa đổi
 
Như vậy, huyện Hà Trung có 1 thị trấn và 24 xã như hiện nay.
 
Theo Đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Thanh Hóa đến năm 2021, huyện Hà Trung có 12 đơn vị hành chính có liên quan (gần 50%). Theo đó, sáp nhập xã Hà Phong vào thị trấn Hà Trung (đạt các tiêu chuẩn đô thị loại IV); sáp nhập 02 xã Hà Ninh và Hà Lâm thành 01 xã mới Yến Sơn; sáp nhập 03 xã Hà Phú, Hà Toại thành 01 xã mới Lĩnh Toại; sáp nhập 03 xã Hà Thanh, Hà Vân thành 01 xã mới Hoạt Giang và 02 xã Hà Yên, Hà Dương thành 01 xã mới Yên Dương.
 
Theo đồ án quy hoạch chung đô thị Bỉm Sơn, toàn bộ huyện Hà Trung sẽ được sáp nhập vào thị xã Bỉm Sơn để nâng cấp thành thành phố Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. (Bỉm Sơn là đơn vị hành chính không đáp ứng được cả tiêu chuẩn diện tích và dân số).